Elementi Valdorf pedagogije u Nojevoj barci, Snežana Anđelić

Novosti

bee writer t

novosti valdorf rudolfsteinerPrva Valdorf škola osnovana je 1919. godine, a prvi Valdorf vrtić 1926. godine u Štutgartu, u Nemačkoj. Otac Valdorf pedagogije je Rudolf Štajner (1861–1925).

Vrtić „Nojeva barka” nije Valdorf vrtić. Mi smo preuzeli određene elemente Valdorf pedagogije, koje smatramo konstruktivnom podrškom za razvoj naše dece. Moj prvi susret sa Valdorf pedagogijom dogodio se 1993. godine u Nemačkoj. Pored teoretskog istraživanja koncepta, imala sam priliku da provedem četiri meseca u Valdorf vrtiću i uverim se u pozitivan uticaj Valdorf pedagogije na razvoj dece.

Ono što sam od Valdorf pedagogije donela u „Nojevu barku” jeste:

1. Odnos prema prirodi – prirodni materijali, bašta, drveće, cveće... Rudolf Štajner je smatrao da su deca sastavni deo prirode. To znači da oni nisu konzumatori prirodnog okruženja, nego da su u suživotu s prirodom koja ih okružuje.
2. Boje u prostoru stvaraju sklad i harmoniju – pastelne boje, nema šarenila, nameštaj od drveta ili u boji drveta. Štajner je verovao da boje i materijali veoma utiču na ponašanje dece, na njihovu koncentraciju i kreativnost. Prirodni materijali unose mir i harmoniju. Nameštaj od prirodnih materijala pomaže deci da ostanu koncentrisana na radnju koju obavljaju. Priroda smiruje. Kada šetate kroz šumu, možete da osetite kako vas drveće, lišće, trava, šumovi opuštaju. Priroda sa svojim bojama i mirisima opušta i odmara. Deca koja borave u prostoru u kome preovlađuju prirodni materijali i pastelne boje smirenija su i koncentrisanija.
Nauka je to odavno dokazala. Šarenilo i jarke boje pokreću na hiperakciju a pastelne – na mir i harmoniju, i kod dece i kod odraslih.
3. Ritam – radnje se ponavljaju u određenom ritmu i na taj način pružaju osećaj poznatog a samim tim i sigurnog.
4. Napravi sam – lego kocke jednostavno možemo da sklopimo pošto lako ulaze jedna u drugu. Ali šta dete može da uradi kada dobije komad drveta, kamenčiće, dugmad,
kanap, stolicu, stare zavese, ćebad? Takvi materijali zahtevaju dečju maštu i kreativnost. Zahtevaju trud. Dete treba da uklopi i napravi nešto samo, bez plana i programa. Pritom, to što napravi treba da bude stabilno.
5. Sve oko mene je materijal za igru – od stola napraviti kućicu, od polica ograde... Sve može da se koristi za igru: grane, kamenje, pesak, voda, blato, stolice, klupe... Sve što decu okružuje postaje materijal za kreativnu igru. Igra je stvaranje, ona je kreativna. Igra je odraz dečje mašte.
6. Kreativnost zahteva slobodu – reci mi šta mogu, a ne šta ne mogu. Zadatak vaspitača je da stvore prostor u kome deca mogu sve da isprobaju. Nije bitno da li će nešto uspeti, važno je da deca imaju dovoljno slobode i prostora da pronalaze uvek nova rešenja dok ne dođu do nečeg što ih zadovoljava. Cilj igre nije produkt – ono što će napraviti, nego razni kreativni koraci ka nečemu što će ih zadovoljiti.

Deca u „Nojevoj barci” imaju slobodu da eksperimentišu raznim materijalima. Da koriste vodu, igraju se u blatu i penju se na drvo. Da osmišljavaju najrazličitije igre. Ako želite da vaše dete ostane čisto, da ne dodiruje zemlju, pesak, granje i kamenje, onda je „Nojeva barka” pogrešno mesto za vaše dete.

Snežana Anđelić, psiholog

Novosti

Značaj slobodne igre u Nojevoj barci, Snežana Anđelić

Pedagoški koncept slobodne igre u Vrtiću „Nojeva barka” bazira se na konceptu koji je razvio nemački pedagog Fridrih Vilhelm Avgust Frebel (1782–1852).

Frebel je osnivao prvi vrtić (Kindergarten) 1840. godine, u Blankenburgu, u Nemačkoj. Naziv koji je Frebel odabrao za mesto na kom će deca boraviti jeste Kindergarten – dečji vrt. Time je hteo da uporedi decu i vrt. Ako biljke posadite u dobru zemlju i redovno ih zalivate, one same rastu. Ne morate da ih vučete da bi porasle u zdravu i jaku biljku. On je verovao da je tako i sa decom – da su adekvatno okruženje (zemlja) i slobodna igra stimulativnim igračkama (zalivanje) dovoljni da deca izrastu u zdrava i kreativna bića.

Elementi Valdorf pedagogije u Nojevoj barci, Snežana Anđelić

Prva Valdorf škola osnovana je 1919. godine, a prvi Valdorf vrtić 1926. godine u Štutgartu, u Nemačkoj. Otac Valdorf pedagogije je Rudolf Štajner (1861–1925).

Vrtić „Nojeva barka” nije Valdorf vrtić. Mi smo preuzeli određene elemente Valdorf pedagogije, koje smatramo konstruktivnom podrškom za razvoj naše dece. Moj prvi susret sa Valdorf pedagogijom dogodio se 1993. godine u Nemačkoj. Pored teoretskog istraživanja koncepta, imala sam priliku da provedem četiri meseca u Valdorf vrtiću i uverim se u pozitivan uticaj Valdorf pedagogije na razvoj dece.

Koncept rada PU Nojeva barka, Snežana Anđelić

Kada upisujete dete u vrtić, hteli vi to ili ne, srešćete se sa raznim pedagoškim konceptima, nepoznatim nazivima i informacijama koje vas mogu ozbiljno zbuniti. Svaki roditelj će pokušati da razvije svoju metodu pronalaženja onoga u šta veruje da je za njegovo dete najbolje. Pedagoški koncept je lična karta svakog vrtića. To je sistem po kome će vaše dete odrastati dok ne krene u školu. Treba da ga dobro poznajete, kako biste mogli da odlučite da li to želite za svoje dete ili ne.

Nažalost, u našem društvu vrlo često se nazivi raznih koncepata koriste samo zato što dobro zvuče. Često, ne svojom krivicom, oni koji naziv koriste ne znaju njegovo pravo značenje. U obrazovnom sistemu vaspitači nisu imali priliku da se dublje upoznaju sa raznim konceptima. Oni su dobro upoznati sa modelom A i B. Drugi pedagoški koncepti se spominju, ali se ne izučavaju. Zato se srećemo sa Montesori vrtićima u kojima ne postoji nijedan Montesori element, sa Valdorf pedagogijom u kojoj nema ritma i prirodnih materijala (najčešće za Valdorf niko nikada nije ni čuo), sa individualnim pristupom u kome deca idu kolektivno u toalet, sa inkluzijom u kojoj je dete sa posebnim potrebama izdvojeno iz grupe da ne smeta.

Radno vreme: 7.00-17.30h

facebook instagram twitter youtube pinterest flickr

Website by andjelicnikola.com