Septembar '18

Novosti

bee writer t

„Dobro došli u Barku“ & „Sve što imam ja“

Jaslena grupa - „Sve što imam ja“

Tema meseca, kako za mešovitu tako i za predškolsku grupu, u septembru je bila "Dobro došli u Barku". Cilj teme je upoznavanje i usvajanje pravila, učimo da se lepo ponašamo i vežbamo komunikaciju između dece i dece i odraslih. Otkrivali smo koja pravila vladaju u vrtiću, a koja kod kuće; učili smo razlike između dobrog tj prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja kako kod dece tako i kod odraslih. Vežbali smo se u govorenju lepih reči, u tihom govorenju kao i u prepoznavanju govora tela. Upoznavali smo porodice jedni drugih kao i odnose koji postoje.

Mešovita grupa - „Praznično putovanje oko sveta“

"Sve što imam ja" je mesečna tema kojom se bavila jaslena grupa tokom septembra. Cilj je bio da uvide razlike među sobom kao i da budu svesni da su posebni sami po sebi. Trudili su se da prepoznaju sopstvena osećanja i razumeju osećanja drugog; podsticali su saradnju među decom i između dece i odraslih, podsticali su jedni kod drugih osećanje privrženosti porodici.

Posete

U susret Dečijoj nedelji, pravili smo palačinke zajedno sa decom, organizovali smo Bazar dečijih igračaka.
U posetu nam je došla zubarka Andrea Eždenci (zubarks ordinacija Dental Stefanović) koja je upoznala decu sa pravilom oralnom higijenom a takođe je i pregledala decu.

Novosti

Značaj slobodne igre u Nojevoj barci, Snežana Anđelić

Pedagoški koncept slobodne igre u Vrtiću „Nojeva barka” bazira se na konceptu koji je razvio nemački pedagog Fridrih Vilhelm Avgust Frebel (1782–1852).

Frebel je osnivao prvi vrtić (Kindergarten) 1840. godine, u Blankenburgu, u Nemačkoj. Naziv koji je Frebel odabrao za mesto na kom će deca boraviti jeste Kindergarten – dečji vrt. Time je hteo da uporedi decu i vrt. Ako biljke posadite u dobru zemlju i redovno ih zalivate, one same rastu. Ne morate da ih vučete da bi porasle u zdravu i jaku biljku. On je verovao da je tako i sa decom – da su adekvatno okruženje (zemlja) i slobodna igra stimulativnim igračkama (zalivanje) dovoljni da deca izrastu u zdrava i kreativna bića.

Elementi Valdorf pedagogije u Nojevoj barci, Snežana Anđelić

Prva Valdorf škola osnovana je 1919. godine, a prvi Valdorf vrtić 1926. godine u Štutgartu, u Nemačkoj. Otac Valdorf pedagogije je Rudolf Štajner (1861–1925).

Vrtić „Nojeva barka” nije Valdorf vrtić. Mi smo preuzeli određene elemente Valdorf pedagogije, koje smatramo konstruktivnom podrškom za razvoj naše dece. Moj prvi susret sa Valdorf pedagogijom dogodio se 1993. godine u Nemačkoj. Pored teoretskog istraživanja koncepta, imala sam priliku da provedem četiri meseca u Valdorf vrtiću i uverim se u pozitivan uticaj Valdorf pedagogije na razvoj dece.

Koncept rada PU Nojeva barka, Snežana Anđelić

Kada upisujete dete u vrtić, hteli vi to ili ne, srešćete se sa raznim pedagoškim konceptima, nepoznatim nazivima i informacijama koje vas mogu ozbiljno zbuniti. Svaki roditelj će pokušati da razvije svoju metodu pronalaženja onoga u šta veruje da je za njegovo dete najbolje. Pedagoški koncept je lična karta svakog vrtića. To je sistem po kome će vaše dete odrastati dok ne krene u školu. Treba da ga dobro poznajete, kako biste mogli da odlučite da li to želite za svoje dete ili ne.

Nažalost, u našem društvu vrlo često se nazivi raznih koncepata koriste samo zato što dobro zvuče. Često, ne svojom krivicom, oni koji naziv koriste ne znaju njegovo pravo značenje. U obrazovnom sistemu vaspitači nisu imali priliku da se dublje upoznaju sa raznim konceptima. Oni su dobro upoznati sa modelom A i B. Drugi pedagoški koncepti se spominju, ali se ne izučavaju. Zato se srećemo sa Montesori vrtićima u kojima ne postoji nijedan Montesori element, sa Valdorf pedagogijom u kojoj nema ritma i prirodnih materijala (najčešće za Valdorf niko nikada nije ni čuo), sa individualnim pristupom u kome deca idu kolektivno u toalet, sa inkluzijom u kojoj je dete sa posebnim potrebama izdvojeno iz grupe da ne smeta.

Radno vreme: 7.00-17.30h

facebook instagram twitter youtube pinterest flickr

Website by andjelicnikola.com