Jan/feb '19

Novosti

bee writer t

Prevozna sredstva & Kako zimuju meda, zeka i vuk

Tokom meseca januara i februara predškolska i mešovite grupe su obrađivali temu PREVOZNA SREDSTVA. Upoznavali smo se sa osnovnim prevoznim sredstvima, na kopnu, u vazduhu, vodi i u različitim delovnima sveta. Otkrivali smo kako su nastala i razvijala se prva prevozna sredsta, govorili smo o tome kako nam pomažu i čemu služe različita prevozna sredstva. Učili smo po čemu se razlikuju prevozna sredstva na kopnu, vazduhu i vodi; otkrivali smo različite delove prevoznih sredstava. Pravili smo garažu za naše autiće, slikali smo i crtali različita prevozna sredstva, pravili smo prevozna sredstva od geometrijskih oblika.

Posetili smo Muzej automobila, Muzej železnice i Muzej vazduhoplovstva.

Na kraju teme smo obrađivali i specifična prevozna sredstva. Posetila nas je i ekipa Dečije TV i emisije Sveznalica. U emisiji koja je snimana u našem vrtiću, učili smo Cica Micu kako da napravi raketu i leteći tanjir kao uvod za našu novu temu.

Tema u jaslenoj grupi bila je KAKO ZIMUJU MEDA, ZEKA I VUK. Jaslenci su otkrivali glavne karakteristike pomenutih životinja, otkrivali su i upoređivali sličnosti i razlike među njima. Temu su koristili da uoče razlike: veliko-malo, dugačko-kratko, mekano-tvrdo. Podsticali smo kod dece kontrolu stajanja, hodanja i koordinacije pokreta kroz imitativne igre, podsticali smo socio-emocionalni razvoj kroz brigu o životinjama.
Pravili smo medu, zeku i vuka raznim tehnikama kao i kroz grupni rad, pravili smo senzornu ploču, a i organizovali smo piknik u našoj grupi sa životinjama. U gostima nam je bila naša draga Živkica – zec koju smo hranili i brinuli se o njoj.

 

Novosti

Značaj slobodne igre u Nojevoj barci, Snežana Anđelić

Pedagoški koncept slobodne igre u Vrtiću „Nojeva barka” bazira se na konceptu koji je razvio nemački pedagog Fridrih Vilhelm Avgust Frebel (1782–1852).

Frebel je osnivao prvi vrtić (Kindergarten) 1840. godine, u Blankenburgu, u Nemačkoj. Naziv koji je Frebel odabrao za mesto na kom će deca boraviti jeste Kindergarten – dečji vrt. Time je hteo da uporedi decu i vrt. Ako biljke posadite u dobru zemlju i redovno ih zalivate, one same rastu. Ne morate da ih vučete da bi porasle u zdravu i jaku biljku. On je verovao da je tako i sa decom – da su adekvatno okruženje (zemlja) i slobodna igra stimulativnim igračkama (zalivanje) dovoljni da deca izrastu u zdrava i kreativna bića.

Elementi Valdorf pedagogije u Nojevoj barci, Snežana Anđelić

Prva Valdorf škola osnovana je 1919. godine, a prvi Valdorf vrtić 1926. godine u Štutgartu, u Nemačkoj. Otac Valdorf pedagogije je Rudolf Štajner (1861–1925).

Vrtić „Nojeva barka” nije Valdorf vrtić. Mi smo preuzeli određene elemente Valdorf pedagogije, koje smatramo konstruktivnom podrškom za razvoj naše dece. Moj prvi susret sa Valdorf pedagogijom dogodio se 1993. godine u Nemačkoj. Pored teoretskog istraživanja koncepta, imala sam priliku da provedem četiri meseca u Valdorf vrtiću i uverim se u pozitivan uticaj Valdorf pedagogije na razvoj dece.

Koncept rada PU Nojeva barka, Snežana Anđelić

Kada upisujete dete u vrtić, hteli vi to ili ne, srešćete se sa raznim pedagoškim konceptima, nepoznatim nazivima i informacijama koje vas mogu ozbiljno zbuniti. Svaki roditelj će pokušati da razvije svoju metodu pronalaženja onoga u šta veruje da je za njegovo dete najbolje. Pedagoški koncept je lična karta svakog vrtića. To je sistem po kome će vaše dete odrastati dok ne krene u školu. Treba da ga dobro poznajete, kako biste mogli da odlučite da li to želite za svoje dete ili ne.

Nažalost, u našem društvu vrlo često se nazivi raznih koncepata koriste samo zato što dobro zvuče. Često, ne svojom krivicom, oni koji naziv koriste ne znaju njegovo pravo značenje. U obrazovnom sistemu vaspitači nisu imali priliku da se dublje upoznaju sa raznim konceptima. Oni su dobro upoznati sa modelom A i B. Drugi pedagoški koncepti se spominju, ali se ne izučavaju. Zato se srećemo sa Montesori vrtićima u kojima ne postoji nijedan Montesori element, sa Valdorf pedagogijom u kojoj nema ritma i prirodnih materijala (najčešće za Valdorf niko nikada nije ni čuo), sa individualnim pristupom u kome deca idu kolektivno u toalet, sa inkluzijom u kojoj je dete sa posebnim potrebama izdvojeno iz grupe da ne smeta.

Radno vreme: 7.00-17.30h

facebook instagram twitter youtube pinterest flickr

Website by andjelicnikola.com