Ispraćaj predškolaca

Fotografije sa nekoliko ispraćaja predškolaca iz Nojeve barke.

Nekadašnja deca iz prve generacije "Nojevaca" su već završila svoje fakultete, a svake godine se još jedna generacija tek sprema da po prvi put sedne u školske klupe. U ovoj galerije se nalaze slike ispraćaja iz 2011, 2014, 2016, 2018. i 2019. godine.

nb-ispracaj-2019-
nb-ispracaj-2019-
nb-ispracaj-2019-
nb-ispracaj-2019-
nb-ispracaj-2019-
nb-ispracaj-2019-
nb-ispracaj-2018-
nb-ispracaj-2018-
nb-ispracaj-2018-
nb-ispracaj-2018-
nb-ispracaj-2018-
nb-ispracaj-2018-
nb-ispracaj-2016-
nb-ispracaj-2016-
nb-ispracaj-2016-
nb-ispracaj-2016-
nb-ispracaj-2016-
nb-ispracaj-2016-
nb-ispracaj-2016-
nb-ispracaj-2016-
nb-ispracaj-2014-
nb-ispracaj-2014-
nb-ispracaj-2014-
nb-ispracaj-2016-
nb-ispracaj-2014-
nb-ispracaj-2014-
nb-ispracaj-2014-
nb-ispracaj-2014-
nb-ispracaj-2014-
nb-ispracaj-2014-
nb-ispracaj-2014-
nb-ispracaj-2011-
nb-ispracaj-2014-
nb-ispracaj-2011-
nb-ispracaj-2014-
nb-ispracaj-2011-
nb-ispracaj-2011-
nb-ispracaj-2011-
nb-ispracaj-2011-

© 2013- PU Nojeva barka