Zajednički krug i ciljane aktivnosti

U okviru pedagoškog plana tema se određuje prema interesovanju dece. U zajedničkom krugu sa decom se razgovara o događajima u vrtiću i van njega, pričaju im se priče, prenose informacije o njihovoj životnoj okolini i drugim stvarima koje njih interesuju. Takođe se igra, peva i slave rođendani.

Deca imaju potrebu za kretanjem i igranjem, a naša bašta je idealno mesto za to. Svakog dana želimo da deca makar na kratko izađu na vazduh, zato je važno da obučete vaše dete shodno vremenskim prilikama. Leti je naša bašta pravo mesto za uživanje, kada voda i pesak pričianjavaju deci posebno zadovoljstvo. Važno je da deca dolaze u vrtić u starim stvarima da bi slobodno mogli da se igraju. Ciljane aktivnosti se završavaju u 12.00 sati.

© 2013-2020 PU Nojeva barka