Muzičko

Časovi muzičkog održavaju se svakog četvrtka za mešovitu i predškolsku grupu.

Ivana Koldan, profesor muzičkog, je spoljni saradnik koji vodi časove muzičkog. Ona u grupi decu uči osnovama muzike i pravilnom pevanju, a uz to i note. U grupi se nalazi jedan pianino koji profesorka i deca koriste tokom časa.

© 2013-2020 PU Nojeva barka