Posete

Jednodnevni izleti su dobar način da deca određenu temu na kojoj rade istraže i van prostorija vrtića i iz prve ruke iskuse ono o čemu su učili sa svojim vaspitačima.

Deca su na izlete i u posete išla na razna mesta, od odlaska na selo do posete gradonačelniku Beograda ili ambasadama stranih zemalja. Važno je da izleti i posete budu edukativni i da deca imaju priliku da iskuse ono o čemu uče. U ovom albumu možete da pogledate fotografije posete Beo zoo vrtu, Pet centru i Vatrogasnoj spasilačkoj brigadi.

nojevabarka-posetaskupstini
nojevabarka-posetaskupstini
nojevabarka-posetaskupstini
nojevabarka-posetaskupstini
nojevabarka-posetaskupstini 01-
nb-posete-muzejvazduhoplovstva-
nb-posete-muzejvazduhoplovstva-
nb-posete-muzejvazduhoplovstva-
nb-posete-muzejvazduhoplovstva-
nb-posete-muzejvazduhoplovstva-
nb-posete-muzejautomobila-
nb-posete-muzejautomobila-
nb-posete-muzejautomobila-
nb-posete-muzejautomobila-
nb-posetavatrogascima-
nb-posetavatrogascima-
nb-posetavatrogascima-
nb-posetavatrogascima-
NIA
NIA
NIA
NIA
NIA
NIA
NIA
NIA
NIA
NIA
NIA
Nojeva barka - Poseta zoo vrtu -
Nojeva barka - Poseta zoo vrtu -
Nojeva barka - Poseta zoo vrtu -
Nojeva barka - Poseta zoo vrtu -
Nojeva barka - Poseta zoo vrtu -
Nojeva barka - Poseta zoo vrtu -
Nojeva barka - Poseta zoo vrtu -
Nojeva barka - Poseta zoo vrtu -
Nojeva barka - Poseta zoo vrtu -
Nojeva barka - Poseta zoo vrtu -

© 2013- PU Nojeva barka