Integracija dece sa posebnim potrebama

Mi smo integrativni vrtić, što znači da primamo i decu sa posebnim potrebama. Naši uslovi nam trenutno dozvoljavaju da primimo najviše dvoje dece na integraciju. Cilj integracije je da pomogne deci da postanu deo naše grupe, a isto tako deca uče da imaju zajedništvo i u različitosti.

© 2013- PU Nojeva barka