Vrste grupa u Nojevoj barci

Dečije grupe

Jaslena grupa

Jaslena grupa formirana je za decu uzrasta od 1 do 2 i po godine. Grupa boravi u svojim prostorijama koje su po veličini i sadržaju prilagođene deci ovog uzrasta.
Za većinu dece ovog uzrasta odlazak u vrtić predstavlja prvu dužu separaciju od roditelja, posebno od majke, zbog toga je za nas veoma važno da u grupi stvaramo atmosferu u kojoj deca mogu da se osete sigurno i samopouzdano – da mogu da dožive vrtić kao svoj drugi dom, koji dele zajedno sa ostalim drugarima.
Za vreme boravka u vrtiću deca slušaju priče, igraju se uz pesmice, uče osnovne oblike, boje i životinje. Slikaju, igraju se sa plastelinom. Kroz igru, crtanje i pesmice, sa decom radimo na razvijanju motorike, moći zapažanja i govora.

Mešovita grupa

U vrtiću postoje dve mešovite grupe koje obuhvataju decu uzrasta od 2 i po do 6 godina. Grupe imaju zasebne prostorije koje sadrže kutak za crtanje i kreativni rad, kutak za čitanje i odmaranje, i dečiju kućicu na dva nivoa u kojoj deca mogu da se igraju. Ovim grupama, kao i svoj ostaloj deci, na raspolaganju stoje i sportska sala i dvorište.
Sa decom radimo na razvijanju samostalnosti, na tome da sami mogu da obavljaju sve svoje dnevne aktivnosti i radnje – da se samostalno oblače i spremaju, da sami pripremaju svoj sto za obroke, da znaju da pospreme, i slično.
Deca u zajedničkom krugu sa vaspitačima rade na unapred određenim mesečnim temama. U nedeljnim planovima, koji budu istaknuti na oglasnoj tabli, napisane su i ostale ciljane aktivnosti vođene na osnovu mesečne teme.

Predškolska grupa

U predškolskoj grupi deca, na osnovu programa pripremljenog za njih, rade na svojim tematskim projektima. Predškolci za rad imaju na raspolaganju svoju prostoriju koja predstavlja njihovu „istraživačku stanicu". Pored svojih aktivnosti, predškolci ponekad imaju i zajedničke aktivnosti sa mlađom grupom, što njih posebno raduje.
Predškolski program sastoji se od edukativnog dela, raznih projekata, časova engleskog, poseta muzejima, pozorištima, i slično.
Akcenat u radu sa predškolcima stavljamo na razvoj koncentracije, razumevanje zadatih instrukcija i odgovaranje na njih i na razvijanje samostalnog disciplinovanog rada. Godišnji plan rada za predškolsku grupu roditelji dobijaju u septembru.
Pred polazak u školu, deca imaju svečan ispraćaj iz vrtića uz dodelu diploma.
Vrste boravka u Nojevoj barci

Boravak

U vrtiću postoje dve vrste boravka za decu, celodnevni i poludnevni boravak.

Poludnevni boravak

U poludnevnom boravku deca borave u vrtiću samo u toku prepodneva i ne ručaju u vrtiću. U podne se poludnevni boravak završava, tako da roditelji mogu, u periodu od 12.00 do 12.30, da preuzmu dete iz vrtića.

Važno je da roditelji dođu na vreme kako se ne bi remetile mirne aktivnosti i odmor dece iz celodnevnog boravka.

Celodnevni boravak

U okviru celodnevnog boravka deca mogu da provedu prepodne i poslepodne u vrtiću, uz doručak, ručak i užinu.

Pošto je prepodne predviđeno za planirane aktivnosti, roditelji preuzimaju decu u periodu od 15.00 do 17.30. Ukoliko žele ranije da dođu po dete, onda to čine nakon ručka od 12.00 do 12.30 sati.

A šta sve rade mali Nojevci?

Pogledajte koje sve aktivnosti imamo u Nojevoj barci. Nije nam važno samo da ispunimo vreme, već gledamo da svakog dana naučimo ponešto novo, da zdravo rastemo i prirodno napredujemo.

© 2013- PU Nojeva barka