Tim vrtića

Vođstvo

Osnivač i stručni saradnik
Snežana Anđelić
Psihoterapeut

Direktor
Dragana Arsenović
Dipl. pedagog

Saradnici

Danijela Jovčić
Vaspitač

Zorana Kragović
Medicinska sestra-vaspitač

Dunja Žikić
Vaspitač

Vesna filipović
Saradnik vrtića

Tijana Mirosavić
Vaspitač

Dragana Jočić
Medicinska sestra-vaspitač

Sanja Đorđević
Strukovni vaspitač

Spoljni saradnici

Engleski

Engleski jezik
Ana Nenadić
Profesor engleskog jezika

Muzičko

Muzičko
Rastko Pavlov
Profesor muzičke kulture

Sport

Sport
Stefan Ilić
Stručni saradnik za sport

Logoped

Logoped
Jasmina Šišović
Master def.-logoped

© 2013-2020 PU Nojeva barka