Avgust '17

 Kako izgleda život na selu tokom leta?

Osnovni cilj teme bio je upoznavanje dece sa životom na selu tokom leta. Učili smo o tome kako ljudi žive na selu, koje su njihove obaveze i kako provode vreme. Naravno, učili smo i o životinjama na selu, koje životinje ljudi drže, čime ih hrane, kako se brinu o njima i sl. Upoznali smo se i sa radovima koje seljani moraju da obavljaju u bašti, na polju, u voćnjacima. Učili smo i o tome po čemu se leto na selu izdvaja od drugih godišnjih doba.

© 2013-2020 PU Nojeva barka