Novosti

Aktuelna dešavanja u Nojevoj barci

Septembar '18

„Dobro došli u Barku“ & „Sve što imam ja“

Jaslena grupa - „Sve što imam ja“

Tema meseca, kako za mešovitu tako i za predškolsku grupu, u septembru je bila "Dobro došli u Barku". Cilj teme je upoznavanje i usvajanje pravila, učimo da se lepo ponašamo i vežbamo komunikaciju između dece i dece i odraslih. Otkrivali smo koja pravila vladaju u vrtiću, a koja kod kuće; učili smo razlike između dobrog tj prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja kako kod dece tako i kod odraslih. Vežbali smo se u govorenju lepih reči, u tihom govorenju kao i u prepoznavanju govora tela. Upoznavali smo porodice jedni drugih kao i odnose koji postoje.

Mešovita grupa - „Praznično putovanje oko sveta“

"Sve što imam ja" je mesečna tema kojom se bavila jaslena grupa tokom septembra. Cilj je bio da uvide razlike među sobom kao i da budu svesni da su posebni sami po sebi. Trudili su se da prepoznaju sopstvena osećanja i razumeju osećanja drugog; podsticali su saradnju među decom i između dece i odraslih, podsticali su jedni kod drugih osećanje privrženosti porodici.

Posete

U susret Dečijoj nedelji, pravili smo palačinke zajedno sa decom, organizovali smo Bazar dečijih igračaka.
U posetu nam je došla zubarka Andrea Eždenci (zubarks ordinacija Dental Stefanović) koja je upoznala decu sa pravilom oralnom higijenom a takođe je i pregledala decu.

© 2013-2020 PU Nojeva barka