Mesečne
teme

Teme koje istražujemo u vrtiću Nojeva barka


<p style="text-align: justify;">U novembru smo izučavali „Jesenje majstorije".</p>

Novembar '15

U novembru smo izučavali „Jesenje majstorije".

<p style="text-align: justify;">U oktobru smo se upoznali sa sezonskim plodovima.</p>

Oktobar '15

U oktobru smo se upoznali sa sezonskim plodovima.

Septembar '15

Jul '15

Maj '15

Mart '15

Februar '15

Januar '15

© 2013- PU Nojeva barka