Septembar '19

Vreme je da se upoznamo sa našim vrtićem.

Septembar je svake godine mesec u kojem se upoznajemo sa našom Barkom - našim vrtićem. Vrtićke grupe su imale priliku da saznaju kako se naš vrtić razvijao. Tema „Nojeva barka – nekad i sad“ dala nam je priliku i mogućnost da bacimo pogled na bogatu arhivu i saznamo kako je naš vrtić nastao, kako se razvijao. Podsetili smo se kako nam izgleda dan u vrtiću, kao i koja pravila ponašanja praktikujemo.

U gostima nam je bila Snežana Andjelić, osnivač vrtića, kao i bivši Nojevci koji su nam preneli svoja iskustva i kako se ravijao vrtić. U septembru smo imali izložene stare fotografije vrtića u holu.

Jaslena grupa, je početak školske godine koristila kako bi jačala timski duh – „Zajedno smo lepši, zajedno smo jači“. Kroz ovu temu smo pomogli deci i roditeljima da proces adaptacije prođe uz minimalan stres. Savladavali smo strah od odvajanja, i gradili odnos poverenja prema novim licima.

© 2013-2020 PU Nojeva barka