Januar '20

Istražujemo avanture medvedića Larsa.

Tokom januara vrtićke grupe će se odvažiti u avanturu prateći medvedića Larsa – Lars je beli medved koji kroz razne avanture upoznaje drugare i stiče nova iskustva. Temu “Avanture medvedića Larsa” iskoristićemo da upoznamo lik medvedića Larsa kao i mesta na kojima on živi; kroz neobične Larsove susrete učimo o odnosima sa prijateljima i o odnosima u porodici. Daćemo mašti na volju i osmisliti neke nove, još nenapisane avanture medvedića Larsa koje ćemo kasnije i dramatizovati.

Pevaćemo razne pesme i čitati knjige i priče u vezi sa medvedima a posebno medvedićem Larsom; pravićemo polarne medvede, crtaćemo, slikaćemo i zajedničkim snagama - napravićemo Severni pol.

Predškolska grupa će razvijati pojam geometrijsko telo (lopta, kocka). Učiće recitacije – “Dobri prijatelji”, “Drug”, “Prava zima”.

Jaslena grupa će kroz temu “Pričam ti priču...” podsticati komunikaciju kod dece kroz govorne i dramske aktivnosti – podsticaće osamostaljivanje govora u odnosu na situaciju; na osnovu dramatizacije basne podsticaće govor kod dece pogađanjem, dopunjavanjem i imenovanjem likova, radnji i odnosa; podsticaće razvoj motorike kroz imitativne i igre uloga. Čitaćemo basne “Mudro prase”, “Lisica i roda”, “Cvrčak i mrav” i razne druge. Pevaćemo pesme “Miš je dobio grip”, “Vuče vuče bubo lenja”, “Razbole se lisica”... I očekujemo da se izdvoji neka hit pesma.

Jaslena grupa će slikati, modelovati životinje iz obrađenih basni. Takođe, pravićemo poslastiće uz pomoć modli u obliku životinja.

© 2013-2020 PU Nojeva barka