Mesečne
teme

Teme koje istražujemo u vrtiću Nojeva barka


Sladak svet pčela

Zavirimo u košnicu i sladak svet pčela.

U isčekivanju proleća, kroz našu mesečnu temu „Tajni život pčela“, pažnju posvećujemo pčelama.

Vrtićke grupe će upoznati različite vrste pčela. Govoriće o tome kako pčele izgledaju, kako i gde žive ali takođe će saznati više o tome koliko su pčele zaista bitne za nas ljude. Zajedno sa vaspitačima, deca će otkriti elementarne koristi koje čovek ima od pčela kao i koju funkciju pčele imaju u eko sistemu. Probaćemo med, matični mleč, polen i druge proizvode od meda. Upoznaćemo se sa izgledom košnice i organizacijom stanovnika unutar nje. Učićemo o zanimanju pčelar - o opremi koju ta profesija zahteva i izazovima sa kojima se pčelari svakodnevno susreću u svom radu.

Predškolska grupa će pored saznanja o pčelama i profesiji pčelar, raditi na razvijanju pojma skup, član skupa, pripadnost i nepripadnost skupu.

Tokom marta meseca, jaslena grupa će govoriti o porodici kroz temu – „Moja porodica“. Trudićemo se da kod dece razvijemo svest o svojoj posebnosti igranjem igara uloga i pred ogledalom. Govorićemo o članovima uže i šire porodice, podsticaćemo socio-emocionalni razvoj, razumevanje sopstvenih emocija i emociju drugih, kao i razvoj empatije. Negovaćemo osećanje pripadnosti i privrženosti porodici.

I tokom marta, bićemo veseli – pevaćemo razne pesme, igrati igre, stvarati. Vrtićke grupe i predškolci dopuniće temu projektom - „košnica“.

Najnoviji članci


Rekreacija je naša letnja zanimacija

| Mesečne teme

Leto se zahuktava, temperature rastu, a mi smo u Barci pronašli način da se rashladimo i uživamo u letu. Proputovali smo svet, saznali nešto novo o našoj zemlji, a julu ćemo takođe biti aktivni kroz temu “Rekreacija je naša letnja zanimacija”.

Svuda pođi, kući dođi

| Mesečne teme

Kao što kaže stara izreka, posle dugačkog puta oko sveta konačno smo došli kući. Upravo to je i naziv naše mesečne teme za jun 2021. godine - Svuda pođi, kući dođi.

Put oko sveta

| Mesečne teme

U aprilu i maju putujemo oko sveta za 56 dana.

© 2013- PU Nojeva barka