Novosti

Aktuelna dešavanja u Nojevoj barci

| Novosti

Otvoren je konkurs - Tražimo vaspitača!

Otvoren je konkurs za novo radno mesto u “Nojevoj barci”. Tražimo vaspitača sa VI ili VII stepenom stručne spreme strukovnih studija (smer strukovni vaspitač) i licencom za rad.

Svi zainteresovani kandidati mogu da pošalju svoj CV na konkurs@vrticnojevabarka.com!

Mesečne teme


© 2013- PU Nojeva barka