Novosti

Aktuelna dešavanja u Nojevoj barci

| Novosti

Nova generacija predškolaca

Upoznajte našu novu generaciju predškolaca! U narednih godinu dana oni će se aktivno pripremati i učiti za polazak u školu. Mi im želimo lepo i uspešno upoznavanje sa školom, vodeći ih korak po korak ka tom cilju.

Mesečne teme


© 2013- PU Nojeva barka